søndag 28. oktober 2012

*kineserne* guttene 4 uker

Gutt 1
Agouti berkshire
Feng
92gr
*reservert*


 Gutt 2
Agouti berkshire
90gr
(uten navn)
*ledig*

 Gutt 3
Agouti hooded
92gr
(uten navn)
*ledig*

 Gutt 4
agouti berkshire husky
95gr
(uten navn)
*ledig*

 Gutt 5
agouti berkshire husky
85gr
(uten navn)
*ledig*

 Gutt 6
Agouti banded husky med headspot
Tian
95gr
*reservert*

 Gutt 7
Agouti banded husky med liten headspot
102gr
(uten navn)
*ledig*


 Gutt 8
Agouti banded husky
90gr
*reservert*

 Gutt 9
Agouti banded husky
96gr
(uten navn)
*ledig*

Gutt 10
Agouti berkshire husky
40gr
PingPong
*beholder*

*kineserne* Jentene 4 uker

Jente 1 
Agouti berkshire
Yue
93gr
*reservert*

Jente 2 og 3
black berkshire
nr 2 Sui *reservert* 94gr
nr 3 Lei Ying Lo *beholder* 84gr

 Jente 4
black berkshire husky
Sum Ting Wong
86gr
*beholder*

 Jente 5
Agouti banded husky
Mei
82gr
*reservert*

 Jente 6
Agouti banded husky med liten headspot
Tenshi
76gr
*reservert*


tirsdag 23. oktober 2012

3,5 uke
mandag 22. oktober 2012

3uker